Gmina Stanin uruchomiła dla swoich mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Od dziś w każdy piątek mieszkańcy gminy, którzy opłacają na rzecz gminy składki za wywóz śmieci, mogą przywozić tam posegregowane odpady. Śmieci przyjęte będą NIEODPŁATNIE. PSZOK czynny jest od godz. 7:30 do 15:30.

Mieszkaniec dostarczający odpady do PSZOK-u jest odpowiedzialny za ich rozładunek i rozlokowanie do miejsc wskazanych przez znaki informacyjne oraz pracowników PSZOK-u. Pracownik PSZOK-u dokonuje ważenia odpadów oraz identyfikuje ich rodzaj. Jeśli mieszkaniec dostarczy śmieci niesegregowane, pracownik ma prawo odmówić ich przyjęcia.

Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach i boksach bądź w wyznaczonych miejscach.