METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po
 • napojach
 • plastikowe opakowania po produktach
 • spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po
 • mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości. kosmetykach
 • (np. szamponach, paście do zębów)
 • plastikowe torby, worki reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików
 • opakowania po aerozolach

NIE WRZUCAMY

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego AGD

OPAKOWANIA SZKLANE

WRZUCAMY

 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są
 • wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
 • silnikowych
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów

PAPIER I TEKTURA

WRZUCAMY

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także
 • falista)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety, czasopisma
 • papier szkolny i biurowy
 • zeszyty, książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY

 • ręczników papierowych
 • chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno
 • zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i
 • innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z
 • papieru i naczyń jednorazowych

ODPADY BIODEGRADOWALNE

WRZUCAMY

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • trociny
 • resztki jedzenia
 • skorupki jajek
 • fusy po kawie i herbacie
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę
 • liście
 • kwiaty
 • korę drzew

NIE WRZUCAMY

 • surowego mięsa i kości
 • tłuszczów, nabiału i oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • trocin zanieczyszczonych odchodami
 • zwierzęcymi, piasku i sorbentu dla kotów
 • niedopałków z papierosów
 • popiołu z palenisk domowych
 • odpadów z pielęgnacji terenów zielonych
 • nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów
 • gleby, ziemi, kamieni
 • tłuszczów, nabiału i oleju jadalnego,

POZOSTAŁE ODPADY

WRZUCAMY

 • ubrania, obuwie, zabawki
 • odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe, art.
 • higieniczne, chusteczki higieniczne)
 • odzież i tekstylia
 • porcelana, ceramika, talerze,
 • doniczki, kubki, szklanki, kieliszki
 • jednorazowe maszynki do golenia
 • odpadki z mięsa i kości
 • worki z odkurzaczy
 • niedopałki papierosów
 • odchody zwierząt

NIE WRZUCAMY

 • papieru i tektury
 • tworzyw sztucznych i metali
 • szkła opakowaniowego
 • odpadów kuchennych ulegających biodegradacji i
 • z pielęgnacji terenów zielonych
 • popiołu
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • leków
 • żarówek, baterii i akumulatorów
 • części samochodowych
 • odpadów remontowych

POPIÓŁ

WRZUCAMY

 • popioły z palenisk domowych, grilla i kotłów C.O. opalanych drewnem, węglem i innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu handlowego

NIE WRZUCAMY

 • gorącego popiołu